Zamówienia publiczne 2020

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr: BA.WZP.26.5.27.2020

    07 lipca 2020

    Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę aparatury pomiarowej tj. analizatora kabli i anten”

  • Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.26.2020

    01 lipca 2020

    Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie analizy nasycenia usługami szerokopasmowymi oraz identyfikacji obszarów objętych dofinansowaniem POPC mających niskie i wysokie poziomy penetracji usługami szerokopasmowymi wraz z analizą obszarów POPC pod kątem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego”, zgodnie z treścią i opisem przedmiotowego Zaproszenia