Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Raporty 2017

  • Zapotrzebowanie Polaków na usługi pocztowe

    22 sierpnia 2017

    Jakie jest zapotrzebowanie społeczne na usługi powszechne? Jak operator wyznaczony wypełnia obowiązki dotyczące dostępności i jakości? Przeprowadziliśmy wnikliwe, szeroko zakrojone badanie całokształtu usług pocztowych. Zapraszamy do lektury jego wyników.

  • Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

    17 sierpnia 2017

    Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka