Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Logo Innowacyjna Gospodarka, logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Celem projektu PLI CBD jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) wprowadziła w art. 30 wymóg, zgodnie z którym, wszyscy abonenci posiadający numery należące do krajowego planu numeracji telefonicznej mogą na swój wniosek zachować dotychczasowy numer przy zmianie operatora oraz aby aktywacja numeru u nowego dostawcy usług następowała w ciągu jednego dnia roboczego.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Prawa telekomunikacyjnego oraz Dyrektywą PE i RE, abonentowi, który zmieniając dostawcę usług telekomunikacyjnych wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru, należy zapewnić aktywację numeru telefonicznego u nowego dostawcy usług telekomunikacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego.

Implementując powyższe zapisy Dyrektywy do krajowego porządku prawnego, wprowadzono zapis do ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się za pośrednictwem systemu PLI CBD.

Projekt PLI CBD2 swoim zakresem obejmuje:

  • wykonanie koncepcji rozbudowy PLICBD w zakresie procesów dotyczących funkcjonalności przenoszenia numerów (w tym ustanowienie nowych procesów) oraz zaimplementowanie ich w systemie PLICBD. Rozbudowa projektu jest niezbędna w celu dostosowania PLI CBD do wymogów związanych z zachowaniem nowych, skróconych terminów przenoszenia numerów (przeniesienie numeru w ciągu jednego dnia roboczego);
  • opracowanie i implementacja nowych funkcjonalności usprawniających pracę systemu, m.in. wymiana komunikatów związanych z przenoszeniem numerów pomiędzy PLI CBD a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz format przekazywanych danych;
  • zaprojektowanie i wbudowanie dwóch systemów wsparcia w PLICBD:
  • systemu usterkowego - pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy jego użytkownikami, którego zadaniem będzie zgłaszanie i przekazywanie usterek przez operatorów uczestniczących w procesie przenoszenia numerów,
  • systemu dla podmiotów zewnętrznych – „małych operatorów”, którego przeznaczeniem będzie przekazywanie oraz kontrola wymaganych danych za pośrednictwem witryny internetowej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu

PLI CBD2 poprzez ujednolicenie procesów związanych z przenoszeniem numerów oraz stworzenie mechanizmów wymiany komunikatów pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w ramach jednego narzędzia (system PLI CBD), korzystnie wpłynie na poziom realizacji usług telekomunikacyjnych, a w szczególności na proces przenoszenia numerów.

Korzyści popłyną bezpośrednio w kierunku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno tych największych, jak i najmniejszych, a w konsekwencji, na realizacji projektu zyskają konsumenci usług telekomunikacyjnych. Sprawna realizacja usługi oraz możliwość przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia roboczego, korzystnie wpłynie na zaufanie do działań administracji publicznej.

W końcowym efekcie, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez administrację państwową, a to z kolei doprowadzi do poprawy pozycji Polski wśród krajów UE pod kątem wykorzystania ICT. Projekt będzie w pełni kompatybilny z oczekiwaniami stawianymi administracji państwowej.

Szczegółowe informacje związane z tym projektem znajdują się w poniżej.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 17.08.2017 07:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2018 12:39