Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej udostępnia treść wniosków o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Działając na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1467), Prezes UKE udostępnia treść wniosków o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, bez ujawniania danych podmiotów, które złożyły wnioski.

Prezes UKE niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu do złożenia ofert wstępnych w aukcji, udostępni na stronie podmiotowej BIP UKE wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej. Wyjaśnienie będzie wiążące dla uczestników aukcji.

Treść nadesłanych wniosków znajduje się poniżej w załącznikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wioletta Pilipiec
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 30.03.2020 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2020 14:25