Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
30.03.2020 14:25 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej
Kategoria: Przetargi, aukcje i konkursy
30.03.2020 14:20 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji aukcyjnej
Kategoria: Przetargi, aukcje i konkursy