Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WPS.6080.1.2021, zastępującej umowę o dostępie dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „UPC”) do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”)  wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W dniach 24 stycznia - 23 lutego 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez: Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji , pismem z dnia 23 lutego 2022 r., Netia S.A., pismem z dnia 23 lutego 2022 r., OPL, pismem z dnia 23 lutego 2022 r. oraz UPC, pismem z dnia 23 lutego 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.05.2022 14:45