Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

  • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

    03 stycznia 2024

    Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.52.2023 o ustalenie warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej 2, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.