Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrołęckiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  30 stycznia 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024 r. znak: DT.WOT.6171.339.2023.6 projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrołęckiego znak: GN.6853.8.2023, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. i Slican sp. z o.o.

  26 stycznia 2024

  26 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji określającej warunki połączenia sieci i współpracy pomiędzy Orange Polska S.A. a Slican sp. z o.o.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

  26 stycznia 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WPS.6080.5.2023 zastępującej umowę o dostępie KOBA sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) Gminy Dziadkowice.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czarnet sp. z o.o.

  26 stycznia 2024

  26 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Czarnet sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w miejscowości Grabin przy ul. Nyskiej 33 w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla E-nernet sp. z o.o.

  25 stycznia 2024

  25 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla E-nernet sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Pass w gminie Błonie, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości o numerze porządkowym 2A, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla E-nernet sp. z o.o.

  25 stycznia 2024

  25 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla E-nernet sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Pass w gminie Błonie, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości o numerach porządkowych 2B i 2D, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.