Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  07 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.31.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o., do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NEA NET

  06 marca 2024

  W dniu 6 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany umowy określającej warunki dostępu NEA NET do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla E-nernet sp. z o.o.

  06 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.54.2023, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla E-nernet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w miejscowości Pass w gminie Błonie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla E-nernet sp. z o.o.

  06 marca 2024

  Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.243.2021 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla E-nernet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w miejscowości Pass w gminie Błonie, w tym do budynków o numerach B i 2D, w celu zapewnienia telekomunikacji

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  06 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.146.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Białymstoku, przy ul. Hetmańskiej, obręb Marczuk, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  04 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.82.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Bydgoszczy.