Jak dokonać wykreślenia z rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji?

W przypadku gdy podmiot zakończy wykonywanie działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego złożenia pisemnego wniosku do Prezesa UKE o dokonanie wykreślenia z rejestru. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru JST (znajduje się u dołu strony) i przesłać go do delegatury UKE właściwej ze względu na siedzibę jednostki samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 07.12.2017 09:30