Zgłoszenia do Rejestru Premium

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi jawny rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie (tzw. usługi premium, premium rate).

Sprawdź w rejestrze UKE kto świadczy usługę premium 

Dostęp do informacji zawartych w rejestrze numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie możliwy jest za pomocą wyszukiwarki numerów, która umożliwia także pobranie całości dostępnych danych w formacie XML.

Obowiązek zgłoszenia do Prezesa UKE

Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) zobowiązany jest przekazywać wymagane przepisami ustawy informacje do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi.

Zgłoszenie powinno obejmować:

  • nazwę (firmę), adres i siedzibę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie,
  • nazwę, rodzaj i zakres świadczonej usługi o podwyższonej opłacie,
  • numer lub numery wykorzystywane do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie,
  • termin rozpoczęcia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie.

Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest podmiot, który faktycznie dostarcza świadczenie (treść) do dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, celem realizacji usługi telekomunikacyjnej z dodatkowym świadczeniem w sieci danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Sposoby zgłoszenia numeracji usług premium

  1. Informacja w formie pisemnej powinna być przekazana na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Przy kolejnych aktualizacjach powinna być przekazywana informacja o ostatnich zmianach.

Pismo powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do przekazywania informacji lub zgodnie ze sposobem reprezentacji.

  1. Informację w formie elektronicznej należy przekazywać na adres e-mail: 

Przy przekazywaniu danych należy korzystać z załączonego wzoru zgłoszenia do rejestru w formacie XLS (w załączniku), wpisując w temacie e-maila nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.

Przy każdej kolejnej aktualizacji informacji o świadczonych usługach o podwyższonej opłacie należy przesyłać zbiorczy wykaz aktualnie wykorzystywanych numerów z zaznaczeniem rekordów, w których nastąpiły zmiany.

Informacja powinna być przekazana przez osobę do tego upoważnioną.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 25.04.18 12:51
Aktualizacja informacji: 25.04.18 12:51