Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 za 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) dostępna jest sprawozdawczość z art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.). Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest zobowiązany do wypełnienia formularza/y online dostępnego/ych na dedykowanej platformie. 

Po zalogowaniu na PUE i przełączeniu na kontekst organizacji, formularze sprawozdawcze można znaleźć w zakładce Biznes -> „Sprawozdanie z art.7 Pt – 2020-2023” bądź też korzystając z dostępnej na stronie wyszukiwarki. Po załadowaniu się formularza należy wybrać rok sprawozdawczy. Wypełnienie formularza online jest jedyną możliwością skutecznego złożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2024 r. Przekazywane dane powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2023, zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.

Dodatkowe informacje dotyczące składania sprawozdań oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce „Pomoc”, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” lub wysłania wiadomości mailowej opisującej napotkany problem na adres: .  

Zakładki „Pomoc” i „Zgłoś problem” dostępne są w prawym dolnym rogu platformy PUE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Wilkowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.01.2024 11:30

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 za 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) dostępna jest sprawozdawczość z art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późn.zm.). Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest zobowiązany do wypełnienia formularza/y online dostępnego/ych na dedykowanej platformie. 

Po zalogowaniu na PUE i przełączeniu na kontekst organizacji, formularze sprawozdawcze można znaleźć w zakładce Biznes -> „Sprawozdanie z art.7 – 2020-2022” bądź też korzystając z dostępnej na stronie wyszukiwarki. Po załadowaniu się formularza należy wybrać rok sprawozdawczy. Wypełnienie formularza online jest jedyną możliwością skutecznego złożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie należy przekazać w terminie do 31 marca 2023 r. Przekazywane dane powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2022, zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.

Dodatkowe informacje dotyczące składania sprawozdań oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce „Pomoc”, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” lub wysłania wiadomości mailowej opisującej napotkany problem na adres: .  

Zakładki „Pomoc” i „Zgłoś problem” dostępne są w prawym dolnym rogu platformy PUE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Oniszczuk
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 11.03.2019 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2023 12:39