Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z RJST

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie ejestru Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji należy składać na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.

Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 07.12.17 09:40
Aktualizacja informacji: 18.09.19 09:45