Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z RJST

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie Rejestru Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji należy składać na adres delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.

Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 07.12.17 09:40
Aktualizacja informacji: 11.12.17 16:19