Gdzie składać wnioski o wpis, zmianę i wykreślenie z RJST

Wszelkie wnioski i pisma w sprawie rejestru Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji należy składać na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie lub delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę jednostki samorządu terytorialnego.

Obszary działalności delegatur UKE pokrywają się z obszarami województw.

Wykaz adresów i nr telefonów delegatur UKE

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Data publikacji: 07.12.2017 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020 14:01