Jak dokonać wykreślenia z rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji?

W przypadku gdy podmiot zakończy wykonywanie działalności telekomunikacyjnej, ma obowiązek niezwłocznego złożenia pisemnego wniosku do Prezesa UKE o dokonanie wykreślenia z rejestru. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy.

Gdzie składać wnioski?

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Siejak
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 07.12.2017 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021 13:14