Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2023

  • Zmiana oferty ramowej SOR Orange Polska S.A.

    05 października 2023

    Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), 15 września 2023 r. wydał decyzję w sprawie zmiany oferty ramowej SOR poprzez wprowadzenie punktów styku sieci w technologii Internet Protocol/Session Initiation Protocol (IP/SIP).