Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia pn.  ,,Analiza prawna, określanie rynków właściwych, zasady substytucyjności towarów i usług dla danego rynku, nakładanie obowiązków regulacyjnych’’”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@uke.gov.pl w terminie do dnia 18 września 2020 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 16/09/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 10.09.2020 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2020 15:39