Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.09.2020 15:39 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.09.2020 10:42 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.09.2020 10:42 Michał Sobczak modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
10.09.2020 10:35 Michał Sobczak publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.44.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne