Zamówienia publiczne 2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.29.2021

  26 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Przedłużenie gwarancji i usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Alcatel na okres 12 miesięcy”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zapytania – sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2021.1.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.18.2021

  23 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w uaktualnieniu obowiązującej metodyki kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” - numer sprawy: BA.WZP.26.18.2021.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2021

  23 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2021

 • Zapytanie ofertowe - sprawa nr BA.WZP.26.5.27.2021

  20 lipca 2021

  Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądu okresowego i naprawy Systemu bezpieczeństwa w obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy" – sprawa numer: BA.WZP.26.5.27.2021.2.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.19.2021

  19 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - numer sprawy: BA.WZP.26.19.2021.

 • Ogloszenie o zamówieniu - sprawa BA.WZP.26.20.2021

  14 lipca 2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych” - numer sprawy: BA.WZP.26.20.2021.