Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Stanowiska 2014

  • Oferta referencyjna określająca warunki zapewnienia dostępu do RSS

    12 grudnia 2014

    Prezes UKE przedstawia „Ofertę referencyjną dla operatorów infrastruktury”, zawierającą zalecane warunki dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Dokument stanowi rekomendację i ma charakter pomocniczy.

  • Stanowisko Prezesa UKE w sprawie dostępu do RSS

    30 września 2014

    Stanowisko Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych.