Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Prywatnej Szkoły Komputerowej Arkadiusz Sobacki

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.240.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Arkadiusza Sobackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki do nieruchomości położonej w Pełczycach przy ul. Ogrodowej 10, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 28 lutego 2020 r. – 30 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło:

- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 11 marca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.

Link do konsultacji: https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-dla-prywatna-szkola-komputerowa-arkadiusz-sobacki,1065.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.04.2020 16:15