Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.04.2020 16:15 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Prywatnej Szkoły Komputerowej Arkadiusz Sobacki
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji