Konsultacje projektu decyzji dla Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki

28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Arkadiusza Sobackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki do nieruchomości położonej w Pełczycach przy ul. Ogrodowej 10, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki jest uprawniona do:
 
1)      wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
2)      wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
3)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego.
 
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.240.2017”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Madejski
Osoba publikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 28.02.2020 12:35