Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.25.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 45-71, w tym do wznoszonych na nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 8 czerwca – 13 lipca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

1) Prezesa UOKiK, pismem z dnia 19 czerwca 2020 r.,

2) A19 sp. z o.o., pismem z dnia 3 lipca 2020 r.,

3) Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych, pismem z dnia 7 lipca 2020 r.,

4) Netia S.A., pismem z dnia 10 lipca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Link do postępowania konsultacyjnego: http://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-netia-s-a-,1203.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 16.07.2020 15:55