Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsolidacji projektów rozstrzygnięć dla rynku 3a i 3b

25 kwietnia 2019 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty rozstrzygnięć dotyczące:

  • hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a/2014),
  • hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b/2014).

Dnia 24 maja 2019 r. Komisja Europejska wydała decyzję, w której zaakceptowała ostatecznie notyfikowane jej projekty decyzji oraz postanowienia dotyczące powyższych rynków właściwych.

W związku z powyższym w dniu 5 września 2019 r. Prezes UKE przekazał projekty rozstrzygnięć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zajęcia stanowiska w trybie
art. 106 § 1 kpa.

Projekty rozstrzygnięć uwzględniają wyniki postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Hubert Lenarczyk
Data publikacji: 09.09.2019 11:05