Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  06 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.65.2023, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonych w Rzeszowie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  06 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.172.2023, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do nieruchomości i budynków położonych w Pile, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Staszic” w Pile.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  06 maja 2024

  6 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do nieruchomości i budynków położonych w Katowicach, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą w Katowicach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  06 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.106.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  06 maja 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 2 maja 2024 r. znak: DT.WOT.6171.413.2023.11, projektu decyzji administracyjnej Starosty Wysokomazowieckiego znak: GN.6853.19.2023, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.