Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A. i Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o.

  13 marca 2024

  13 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji odmawiającej zmiany „Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i o świadczeniu usług telekomunikacyjnych TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Nr 161000722” zawartej pomiędzy Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i Netia S.A.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  11 marca 2024

  11 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 26 czerwca 2022 r. nr DR.WORK.6082.2.2020.143

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  11 marca 2024

  11 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 26 czerwca 2022 r. nr DR.WORK.6082.1.2020.150.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. i Slican sp. z o.o.

  11 marca 2024

  Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6080.6.2022 określającej warunki połączenia sieci i współpracy pomiędzy Orange Polska S.A. a Slican sp. z o.o.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Czarnet sp. z o.o.

  08 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.141.2023, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Czarnet sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Grabin przy ul. Nyskiej 33, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  07 marca 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.31.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o., do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu.