Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Łaskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  15 maja 2020

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o:

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  14 maja 2020

  14 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Michał Szczygłowski do nieruchomości i budynku posadowionego położonego w Częstochowie przy ul. Xawerego Dunikowskiego 10, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  12 maja 2020

  12 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Michał Szczygłowski do nieruchomości położonej w Częstochowie, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 114, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

  12 maja 2020

  12 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonych Rzeszowie przy ul. Niecia 11-14, znajdujących się w zasobach Spółdzielnia Zodiak, w tym do wznoszonych na nieruchomości budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  11 maja 2020

  11 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Szczecinie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Bryza w Szczecinie w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

  11 maja 2020

  11 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości położonej w Łagiewnikach pod numerem 39, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.