Konkursy 2019

  • Wyniki konkursu na badanie sprawozdań rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A.

    28 stycznia 2019

    Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp.k. (Ernst&Young) będzie badać sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2018, 2019 i 2020.