Wyniki konkursu na badanie sprawozdań rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp.k. (Ernst&Young) będzie badać sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2018, 2019 i 2020.

W wyniku przeprowadzonego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej postępowania konkursowego, firma Ernst&Young przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej prowadzonej przez Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2018, 2019 i 2020.

Oferta Ernst&Young spełnia kryteria określone w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK).

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Komisja konkursowa powołana przez Prezesa UKE do przeprowadzenia postępowania konkursowego, dokonała oceny Oferty Ernst&Young pod względem spełnienia wymagań formalno - prawnych, po czym Oferta Ernst&Young została zakwalifikowana do oceny w etapie drugim.

W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny punktowej Oferty Ernst&Young biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów merytorycznych oraz cenowych wskazanych w SWPK.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.01.2019 14:10