Jak uzyskać rezerwację / pozwolenie / zezwolenie treść

 • Radiofonia i telewizja

  23 luty 2018

  Informacja w sprawie rezerwacji częstotliwości na rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

 • Służba stała ziemska i satelitarna

  23 luty 2018

  Służba stała ziemska i satelitarna

 • SNG

  23 luty 2018

  Radiokomunikacja satelitarna – stacje reporterskie SNG.

 • Służba amatorska

  23 luty 2018

  Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

 • Służba lotnicza

  23 luty 2018

  Pozwolenie radiowe wydajemy po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa UKE.

 • Służba morska i żegluga śródlądowa

  23 luty 2018

  Pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydawane są po rozpatrzeniu wniosku złożonego lub nadesłanego do delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.