Jak dokonać wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji?

Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) wykonujący działalność telekomunikacyjną powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru.

W przypadku, gdy zamierzona działalność nie została ujęta we wzorze, należy zaznaczyć pozycję „inne" i opisać tą działalność z wyszczególnieniem sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnienia towarzyszącego w taki sposób aby z treści jednoznacznie wynikało, jaki jest rodzaj i  zakres tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaj świadczonej usługi telekomunikacyjnej odpowiadał rodzajowi wykorzystywanej sieci telekomunikacyjnej.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy.

Gdzie składać wnioski?

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Siejak
Data publikacji: 07.12.2017 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021 12:57