Jak dokonać wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji?

Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) wykonujący działalność telekomunikacyjną powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru.

W przypadku, gdy zamierzona działalność nie została ujęta we wzorze, należy zaznaczyć pozycję „inne" i opisać tą działalność z wyszczególnieniem sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnienia towarzyszącego w taki sposób aby z treści jednoznacznie wynikało, jaki jest rodzaj i  zakres tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaj świadczonej usługi telekomunikacyjnej odpowiadał rodzajowi wykorzystywanej sieci telekomunikacyjnej.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Data publikacji: 07.12.2017 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020 14:03