Jak dokonać wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji?

Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) wykonujący działalność telekomunikacyjną powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru (u dołu strony znajduje się szablon).

W przypadku, gdy zamierzona działalność nie została ujęta we wzorze, należy zaznaczyć pozycję „inne" i opisać tą działalność z wyszczególnieniem sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnienia towarzyszącego w taki sposób aby z treści jednoznacznie wynikało, jaki jest rodzaj i  zakres tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaj świadczonej usługi telekomunikacyjnej odpowiadał rodzajowi wykorzystywanej sieci telekomunikacyjnej.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 07.12.17 09:25
Aktualizacja informacji: 06.05.19 11:10