Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2018 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2020 r. Orange 

Decyzją z 10 kwietnia 2019 r. Prezes UKE zatwierdził instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. (Orange) rachunkowości regulacyjnej za 2018 r. (Instrukcja 2018) oraz opis kalkulacji kosztów (Opis 2020) świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2020 r. (Decyzja I). Następnie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Orange 
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem Decyzji I, decyzją z dnia 22 maja 2019 r. (Decyzja II) Prezes UKE uchylił w części Decyzję I i orzekł ponownie w sprawie, a w pozostałym zakresie Decyzja I została utrzymana w mocy.


Instrukcja 2018 i Opis 2020 
Wyniki kalkulacji kosztów sporządzone na podstawie Opisu 2020 posłużą ocenie wysokości opłat za usługi realizowane na Rynku 5 w kontekście rozwoju efektywnej konkurencji.
Przygotowane na podstawie Instrukcji 2018 sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej posłużą ocenie zysków, strat oraz stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w ramach  wyodrębnionych działalności Orange, a także spełnienia zasady niedyskryminacji.
 

Zmiana rozstrzygnięcia Decyzji I
Prezes UKE ponownie rozstrzygając w sprawie, przychylając się do wniosku Orange w Decyzji II stwierdził, że w celu wyliczenia bieżącej wartości brutto danej grupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu kalkulacyjnego (WBBBO), dane wolumenowe z roku 2018 stanowią dane bazowe do kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego na rok 2020.
W załączeniu dostępna jest wersja jawna Decyzji I i Decyzji II oraz Instrukcji 2018 i Opisu 2020.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.06.2019 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019 12:50