Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
03.06.2019 11:15 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2018 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2020 r. Orange 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna