Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2019

  • Oświadczenie Prezesa UKE - rachunkowość regulacyjna

    02 października 2019

    Prezes UKE publikuje oświadczenie w sprawie zgodności prowadzenia przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej.