Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.2.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.2.2024 na świadczenie usługi wsparcia Systemów w zakresie oprogramowania Ruby we frameworku Ruby on Rails.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 16 lutego 2024 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2024 r. o godz. 10:30.

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 08.02.2024 r. zamieścił dokument o nazwie "UZUPEŁNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO".

Zamawiający informuje, że w dniu 13.02.2024 r. o godz. 12:00 umożliwi wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w aplikacji Microsoft Teams. Zgłoszenie dotyczące wzięcia udziału w przedmiotowym spotkaniu należy wysłać do dnia 12.02.2024 r. do godz. 12:00 na adres zamowienia.publiczne@uke.gov.pl. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść zapytania ofertowego w zakresie Informacji o sposobie porozumiewania się (Rozdział 7 ust. 3) o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do dnia 14.02.2024 r. do godz. 10:00. 

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 20.02.2024 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 06.02.2024 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2024 13:36