Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.8.2023

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.8.2023 na świadczenie usługi polegającej na całorocznym utrzymaniu nieruchomości niezabudowanej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi, ul. Wschodnia 10/12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

 

UWAGA!!! W dniu 24.04.2023 r. został zamieszczony dokument pn. "Informacja o wyniku postępowania BA.WZP.26.3.8.2023".

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 18.04.2023 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2023 11:52