Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.19.2023

Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.3.19.2023 na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dwóch rodzajów scenariuszy, na które składają się dwie niezależne części, zgodnie z następującym podziałem:

1. Część I zamówienia: Scenariusze webinariów dla uczniów szkoły podstawowej

2. Część II zamówienia: Scenariusze warsztatów dla młodzieży rozwijającej się w spektrum autyzmu oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

 

Termin składania informacji:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokumenty elektroniczne podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym) należy złożyć do dnia 22 września 2023 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2023 r. o godz. 10:30.

 

UWAGA! W dniu 22.09.2023 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 18.09.2023 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2023 15:23