Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.9.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naWzorcowanie aparatury pomiarowej”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.9.2020

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:30 na adres poczty elektronicznej: sekretariat_dk@uke.gov.pl 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 19/05/2020 r. zmienił treść zaproszenia w pkt Ad 17. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 11.05.2020 17:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2020 14:27