Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.15

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.15.

Termin składania ofert:

Oferty sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.orlikowski@uke.gov.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r.  08 maja 2018 r. 14 maja 2018 r.   22 maja 2018 r.  24 maja 2018 r. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zamawiający ze względu na konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców, przedłużył termin składania ofert do dnia 08 maja 2018 r. Przedmiotowa zmiana terminu zostaje również wprowadzona do punktu VI Zaproszenia do składania ofert o nazwie Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Uwaga!!! W dniu  07 maja 2018 r. Zamawiający ze względu na konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców, przedłużył termin składania ofert do dnia 14 maja 2018 r. Przedmiotowa zmiana terminu zostaje również wprowadzona do punktu VI Zaproszenia do składania ofert o nazwie Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Uwaga!!! W dniu  14 maja 2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców. W związku z koniecznością zapoznania się przez potencjalnych Wykonawców z przedmiotowymi odpowiedziami na pytania, oraz posiadaniem przez Wykonawców niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 22 maja 2018 r. Przedmiotowa zmiana terminu zostaje również wprowadzona do punktu VI Zaproszenia do składania ofert o nazwie Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie zamieszczony został zmodyfikowany Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert – wzór formularza ofertowego (plik o numerze początkowym 3a). Zmodyfikowany formularz ofertowy należy przesłać do Zamawiającego.

Uwaga!!! W dniu  21 maja 2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie odpowiedź na pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawcę. W związku z koniecznością zapoznania się przez potencjalnych Wykonawców z przedmiotową odpowiedzią na pytanie, oraz posiadaniem przez Wykonawców niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 24 maja 2018 r. Przedmiotowa zmiana terminu zostaje również wprowadzona do punktu VI Zaproszenia do składania ofert o nazwie Sposób przygotowania i złożenia oferty.
Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie zamieszczony został zmodyfikowany Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert – wzór formularza ofertowego (plik o numerze początkowym 4a). Zmodyfikowany formularz ofertowy należy przesłać do Zamawiającego.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 18.04.2018 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018 15:19