Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.20.2021

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej:

lub

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Hupało
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 10.06.2021 13:30