Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.20.2021

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej:

lub

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający nie dokonał wyboru wykonawcy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę przez SoftCream Software sp. z o.o. (ul. Grójecka 194/19, 02-390 Warszawa), której cena wynosi 159 898,77 zł brutto. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 90 000,00 zł brutto, której nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Hupało
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 10.06.2021 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2021 13:17