Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
17.03.2020 13:50 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.10.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
12.03.2020 13:25 Piotr Kisiel modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.10.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
12.03.2020 12:00 Piotr Kisiel publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa nr BA.WZP.26.5.10.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne