Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
12.03.2019 09:40 Jacek Gola publikacja Dokument: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na 2019 r.
Kategoria: Zamówienia publiczne