Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
06.11.2020 14:00 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.39.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
26.10.2020 15:06 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.39.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
16.10.2020 13:10 Jacek Gola publikacja Dokument: Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.39.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne