Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.39.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26/10/2020 r. godz. 10.00  

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 26/10/2020 r. o godz. 10.15 

Uwaga: w dniu 26/10/2020 r. Zamawiający opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 3a i 3b).

Uwaga: w dniu 6/11/2020 r. Zamawiąjcy opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 16.10.2020 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2020 14:00