Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Świadectwa operatora urządzeń radiowych treści

 • Świadectwa amatorskie

  19 kwietnia 2018

  Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Świadectwo wydaje Prezes UKE po zdaniu egzaminu. Świadectwo obowiązuje tylko na terytorium Polski. Świadectwo jest bezterminowe.

 • Świadectwa lotnicze

  23 lutego 2018

  Obsługiwanie lotniczych urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Świadectwo wydajemy osobie, która zdała egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz złożyła do Prezesa UKE wniosek o wydanie świadectwa.

 • Świadectwa morskie i żeglugi śródlądowej

  23 lutego 2018