Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 za 2023 r.

W związku z tym, że w roku 2024 termin na wykonanie obowiązków wypada na dzień ustawowo wolny od pracy (Niedziela Wielkanocna), a kolejny dzień jest również dniem wolnym od pracy (Poniedziałek Wielkanocny), zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego obowiązek sprawozdawczy z art. 7 Pt należy wykonać w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) dostępna jest sprawozdawczość z art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.). Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, niezależnie od wysokości przychodu uzyskanego w roku sprawozdawczym ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest zobowiązany do wypełnienia formularza/y online dostępnego/ych na dedykowanej platformie. 

Po zalogowaniu na PUE i przełączeniu na kontekst organizacji, formularze sprawozdawcze można znaleźć w zakładce Biznes -> „Sprawozdanie z art.7 Pt – 2020-2023” bądź też korzystając z dostępnej na stronie wyszukiwarki. Po załadowaniu się formularza należy wybrać rok sprawozdawczy. Wypełnienie formularza online jest jedyną możliwością skutecznego złożenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2024 r. Przekazywane dane powinny być aktualne na dzień 31 grudnia 2023, zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.

Dodatkowe informacje dotyczące składania sprawozdań oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce „Pomoc”, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” lub wysłania wiadomości mailowej opisującej napotkany problem na adres: .  

Zakładki „Pomoc” i „Zgłoś problem” dostępne są w prawym dolnym rogu platformy PUE.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Wilkowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 03.01.2024 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2024 14:01