Sprawozdania

 • Wyniki kontroli urządzeń radiowych WLAN 5 GHz

  03 stycznia 2014

  Tylko 28% urządzeń radiowych WLAN 5 GHz jest w pełni zgodnych z europejskimi wymaganiami administracyjnymi. Przedstawiamy wyniki V kampanii pomiarowej urządzeń dla bezprzewodowych sieci lokalnych, pracujących w paśmie 5 GHz.

 • UKE skontrolował rynek tabletów

  13 grudnia 2013

  Sprzedaż tabletów szybko rośnie i stały się one jednym z najchętniej kupowanych elektronicznych urządzeń mobilnych. Jednak kontrola UKE wykazała, że połowa skontrolowanych tabletów nie spełniała wymagań formalnych lub technicznych.

 • Wyniki kontroli dekoderów do naziemnej telewizji cyfrowej

  17 grudnia 2012

  Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził oferowane w sprzedaży dekodery do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W wyniku kontroli jedynie sześć dekoderów nie spełniało norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

 • Kampania EMC ADCO

  19 marca 2012

  Raport z IV Kampanii Pomiarowej dotyczącej urządzeń oświetleniowych technologii LED.

 • Przedstawiamy wyniki kontroli urządzeń elektroniki użytkowej

  25 lutego 2011

  Tylko 36% odtwarzaczy DVD jest w pełni zgodnych z europejskimi wymaganiami technicznymi.

 • Wyniki kontroli urządzeń radiowych przeprowadzonej w ramach III kampanii pomiarowej

  25 listopada 2009

  W dniach od 1 września 2008 r. do 1 czerwca 2009 r. została przeprowadzona przez organy nadzoru rynku krajów Unii Europejskiej III kampania pomiarowa dotycząca urządzeń radiowych podlegających dyrektywie 1999/5/EC (dyrektywa RTTE).