Kampania EMC ADCO

Raport z IV Kampanii Pomiarowej dotyczącej urządzeń oświetleniowych technologii LED.

W dniach od 1 stycznia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r. została przeprowadzona przez organy nadzoru rynku krajów Unii Europejskiej IV Kampania Pomiarowa dotycząca urządzeń oświetleniowych technologii LED podlegających dyrektywie 2004/108/WE (dyrektywa EMC). Wzięło w niej udział 18 krajów UE, w tym Polska. Ponieważ tematyka kampanii związana była z dużą liczbą skarg dotyczących wpływu tych urządzeń na odbiór i emisję fal radiowych, badaniami objęto przede wszystkim wymagania zasadnicze w zakresie emisji zaburzeń. W części działania organów dotyczyły także odporności na zaburzenia oraz kontrolę wymagań administracyjnych.

Szersze sprawozdanie z IV Kampanii Pomiarowej przeprowadzonej w ramach Grupy ds. Współpracy Administracyjnej w zakresie Nadzoru Rynku Wyrobów EMC ADCO znajduje się poniżej w załączniku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 19.01.20 14:43
Aktualizacja informacji: 27.11.17 11:27