Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki kontroli urządzeń radiowych przeprowadzonej w ramach III kampanii pomiarowej

W dniach od 1 września 2008 r. do 1 czerwca 2009 r. została przeprowadzona przez organy nadzoru rynku krajów Unii Europejskiej III kampania pomiarowa dotycząca urządzeń radiowych podlegających dyrektywie 1999/5/EC (dyrektywa RTTE).

W dniach od 1 września 2008 r. do 1 czerwca 2009 r. została przeprowadzona przez organy nadzoru rynku krajów Unii Europejskiej III kampania pomiarowa dotycząca urządzeń radiowych podlegających dyrektywie 1999/5/EC (dyrektywa RTTE). Wzięły w niej udział 23 kraje UE, w tym Polska. Badaniami objęto ogólnie dostępne urządzenia radiowe - zarówno wymagające pozwolenia na ich używanie jak też nie. W szczególności kontroli poddano: przenośne urządzenia radiowe pasma obywatelskiego (PMR), urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w sieci LAN w paśmie 2,4 GHz oraz urządzenia telewizji przemysłowej (CCTV video).

Ogółem kontroli poddano 259 urządzeń.

Wyniki pokazały, iż:

 • 40% skontrolowanych urządzeń spełniało wymagania administracyjne (dotyczące oznakowania i dokumentacji),
 • 62% skontrolowanych urządzeń spełniało wymagania techniczne,
 • jedynie 53,5% z  przebadanych 71 urządzeń spełniało wymagania dotyczące  bezpieczeństwa użytkowania,
 • spośród urządzeń PMR tylko 22,6%, a spośród urządzeń pracujących w nie licencjonowanym paśmie 2,4 GHz tylko 9,2% było zgodnych ze wszystkimi wymaganiami wynikającymi z dyrektywy RTTE,
 • jedynie 15,8% wyrobów było w pełni zgodnych ze wszystkimi wymaganiami wynikającymi z dyrektywy RTTE.
 • spośród 107 wyrobów oznaczonych numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w procesie oceny zgodności, w 12 przypadkach stwierdzono oszustwo polegające na nieuprawnionym naniesieniu numeru jednostki notyfikowanej.

Europejskie organy nadzoru rynku w oparciu o uzyskane wyniki badań sformułowały następujące wnioski:

 • poziom zgodności skontrolowanych wyrobów był bardzo niski,
 • producenci muszą poprawić jakość swoich wyrobów,
 • importerzy i dystrybutorzy muszą zadbać, by oferowane przez nich wyroby spełniały stawiane im wymagania,
 • w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu urządzeń radiowych niezgodnych z wymaganiami należy podjąć bardziej efektywne działania kontrolne w tym zakresie,
 • przeprowadzona kampania pomiarowa wykazała wysoki poziom współpracy organów nadzoru rynku w krajach UE.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 25.11.2009 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2017 11:30